Удружење виноградара и винара РС основали су произвођачи грожђа, вина и других производа од грожђа са подручја Републике Српске.

Циљеви Удружења

Удружење је основано ради унапређења узгоја винове лозе, производње грожђа и вина и других сродних производа, пружања стручне помоћи, заступања и заштите интереса чланица Удружења и њиховог стручног усавршавања.

Подручје дјеловања

Удружење своју дјелатност обавља на територији Републике Српске. Члан Удружења може постати свако лице које обавља дјелатност у грани привреде као и оснивачи или уколико нађе да је његов интерес остварив учлањењем у ово Удружење.

Права и обавезе чланова

Члан Удружења има права и обавезе да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења, бира и да буде биран у органе Удружења, непосредно учествује у одлучивању, те активно доприноси остваривању циљева.

Органи Удружења

Органи Удружења су Скупштина Удружења, предсједник Удружења (као лице овлаштено за представљање и заступање Удружења), Управни одбор (као стручно - извршно тијело Удружења) и Надзорни одбор.

Ријеч предсједника Удружења

Александар Бањац

Предсједник Удружења виноградара и винара Републике Српске

Драги пријатељи,

Удружење виноградара и винара Републике Српске основано је 2004. године. Циљ удружења је ширење винске културе, виноградарства као и заштита интереса чланова Удружења. Такође, удружење се бави и промовисањем вина која производе чланови Удружења, организовањем Дана вина, организовањем стручних предавања итд.

Сарађујемо са другим сличним удружењима, привредним коморама и свима онима којима је у интересу ширење виноградарства и винарства. Размјена искустава између виноградара и винара се умногоме олакшава кроз постојеће Удружење. Сви они који су заинтересовани за ширење виноградарства и винарства, те ширење винске културе на територији Републике Српске, су добродошли у наше Удружење.